Nevanka Eğitim ve Danışmanlık
 • İŞ YERİ HEKİMLİĞİ

  İşyeri Hekimliği Hizmetleri 1. Işyeri sahibine, iş sağlığı konularında rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunmak. 2. Çalışan personelin işe ilk girişlerinde ve belirli aralıklar ile sağlık muayenelerini yapmak 3. Çalışan personele genel sağlık konularında gerekli olan eğitim hizmetini vermek 4. İşin yürütülmesi sırasında ergonomik ve psikososyal riskleri analiz ederek, personelin verimli olarak çalışmasını sağlamak. 5. Yapılan iş ile çalışan arasında ki uyumunu sağlamak 6. Personellerin sağlık sorunları nedeni ile devamsızlık yapması durumunda bu sorunların çalışma şartlarından ya da işletmede ki diğer olumsuz koşullardan kaynaklanıp kaynaklanmadığı yönünde araştırmalar yaparak, değerlendirmeler yapmak. 7. Çalışanların sağlık durumlarına uygun işlerde çalışmalarının temin edilmesi yönünde işveren ile birlikte çalışmalar yürütmek. 8. Bulaşıcı hastalık durumlarında gerekli önlemlerin ivedilikle alınmasını sağlamak. 9. İş sağlığı ve iş güvenliği kurulunın yapmış oldukları çalışmalara katılım sağlamak. 10. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurullarının almış oldukları kararların uygulanmasının denetlenmesini yapmak. 11. Personelin acil durum konularında eğitilmelerini sağlamak. 12. İşletmede ki işyeri sağlığı konusunda denetleme mekanizmasının oluşturulmasını sağlamak ve bu çalışmalara katılmak. 13. İşletmede ki zararlı risklerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak. 14. Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin periyodik olarak temizliği ve bakımını kontrol etmek. 15. İş güvenliği temelinde gerçekleştirilen risk analizlerinin değerlendirilmesini sağlamak. 16. Çalışma ortamında ki risklerin önceden belirlenmesi ve yönetmeliklere uygun olarak gerekli koruyucu önlemlerin alınmasını sağlamak. 17. İşyerinde çalışan personeller için koruyucu sağlık muayenelerini yapmak 18. Eğer var ise gece vardiyasında çalışan personeller içinde olmak üzeretüm personelin sağlık denetimlerini yapmak 19. İşyerindeki genel temizlik durumlarını denetlemek 20. İşletmelerin senelik olarak çalışma planı hazırlamak 21. İş kazasına maruz kalan personellerin tedavilerini yakından takip etmek ve sağlık kurumları ile işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmek.

  DEVAMI
 • İŞ YERİ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

  İş Güvenliği Uzmanlığı: Çalışanların başına gelebilecek her türlü riskten koruma görevi işverene verilmiştir. Bu iş hukukunda “işçiyi gözetme borcu” olarak adlandırılır. Çalışanların başına gelebilecek kazalar göz önünde bulundurulduğunda işverenin çoğu zaman bilgisini ve eğitimini aşacak durumlar söz konusu olacaktır. Böyle bir durumda iş kazaları üzerine eğitimini tamamlamış ve bu konu hakkında hukuksal bilgilendirmeye sahip iş güvenliği uzmanları işverene düşen “işçiyi gözetme borcu” nun yerine getirilmesinde yardımcı olmaktadır. İş kazaları küçük dahi olsa büyük kayıplara neden olabilecek risklere gebe olduğundan önüne geçilmelidir. Aksi takdirde üretim aksaması, tazminat gibi maliyetlerin oluşması, can kaybı durumlarına sebebiyet verecektir. Bu olumsuz durumlar hiçbir şirket, çalışan ve hatta üretimin ulaşacağı müşteri tarafından bile kabul edilebilecek durumlar değildir. İş Güvenliği Uzmanı Görevleri İş güvenliği uzmanları tehlikelerin belirlenmesinde, tehdit oluşturan unsurlar hakkında fikir sahibi olan çalışanların da fikirlerini alarak güvenliği sağlamak açısından alınması gereken tedbirler hakkında işverene yazılı olarak bilgi vermek zorundadır. Oluşabilecek herhangi yangın veya patlamaların önleminin önceden alınmış olmasını sağlamak ve doğal afet gibi konularda acil plan uygulamasının hazırlanmış olmasını sağlamalıdır. İşyerinde sağlanan güvenlik çalışmaları ve çalışma ortamının denetim sonuçları uzman tarafından kaydedilmeli, raporlar işyeri hekimi ile birlikte hazırlanmalıdır. Tüm bu çalışmalar periyodik olarak bakım ve kontrole tabi tutulmalı ve uygulamaları yapılmalıdır. Çalışan personel iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olabilecek her konuda bilgilendirilmelidir. Bunun için uzmanın ait olduğu tehlike sınıfındaki riskleri ayrıntılı bir şekilde gözden geçirmiş ve sindirmiş olması gerekir. Çalışanlara yapılan eğitimler belli aralıklarla tekrarlanmalı ve bilgilendirme faaliyetleri işverenin onayına sunularak uygulanması takip edilmelidir. Çalışanların gerekli yerlerde çalışma izni için kullanılacak zorunlu belgeleri hazırlamak da uzmanların görevleri dâhilindedir. İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikte ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir.   İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süresi Hesaplama İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar: Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika. Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika. Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir. Tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir. Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 250 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 250 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

  DEVAMI
 • RİSK YÖNETİMİ

  Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi Firmanızda, tehlike sınıfınız ve çalışan sayınız dikkate alınarak görevlendirilen iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı önderliğinde risk analizi ekibi kurulur. Oluşturulan bu risk analizi ekibine Nevanka Osgb hizmetleri uzman kadrosu tarafından risk analizi eğitimi verilir. Eğitimleri tamamlanan risk analizi ekibiye birlikte risk analizi çalışmaları için planlama yapılır. Yapılan planlama ışığında risk analizi ekibiyle birlikte çalışmalara başlanır. Yapılan çalışmaların sonunda planlama aşamasında belirlenen risk analizi yöntemi kullanılarak risk analizi doküman halinde firmaya teslim edilir. Risk analizi çalışmalarında  Nevanka Osgb hizmetleri olarak yapmış olduğumuz hemen hemen her sektördeki sayısız risk analizleri sonucunda yeterli tecrübeye ve uzmanlığa ulaşmış kadromuzla kurumsal ve profesyonelce yaklaşımlar sergilemekteyiz. Risk değerlendirmesi özetle aşağıdaki adımları kapsamaktadır: • Tehlike ve Risklerin tanımı, • Tehlike ve Rİsklerin yönetimi. • İşletmenizde var olan ve olabilecek risklerin analizi, • Risk yönetimi ile ilgili organizasyonun oluşturulması, • Uygun risk metodunun seçilmesi ve risk seviyeleri, • İş yeri risk kontrol sistemlerinin kurulması, • Risk analiz ekiplerinin kurulması, • Belirlenen risklere karşı gerekli tedbirlerin ele alınması ve uygulanması, • Risk yönetimi için etkin kontrol ve denetim mekanizmasının işletme içerisinde uygulanabilir ve işler olması.

  DEVAMI
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

  Eğitimlerde şirket politikası olarak GÜVENLİK BİLİNCİ oluşturmaya yönelik eğitimler vermeye çalışıyoruz.Daha insan odaklı eğitimler verip bunun sonucunda işyeri haricinde de yerleşmiş bir güvenlik kültürü edindirmeyi amaçlıyoruz. Yönetici ve Çalışanların Eğitimleri Temel iş güvenliği ile ilgili konularda yönetici ve personele eğitim verilmesidir. Eğitim sonunda eğitime katılan personele eğitim katılım sertifikası düzenlenir. EĞİTİM VERDİĞİMİZ KOLLAR: Temel İSG Eğitimleri Risk Analizi Eğitimi İş Güvenliği Kurul Eğitimi Yüksekte Çalışma Eğitimi İskele Eğitimi İş Kazası ve Mesleki Hastalıklardan Korunma Kişisel Koruyucu Donanım Eğitimi Acil Durum ve Kriz Yönetimi Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Yangın Önlemleri ve Yangınla Mücadele Elektrikli İşlerde İş Güvenliği Eğitimi Kapalı ve Tehlikeli Alanlarda Çalışma Güvenliği Gözlemci(Gözcü) Eğitimi Kaldırma Ekipmanları Eğitimi Tehlike Bilinci Eğitimi Yasal Mevzuat Eğitimi İş Kazalarından Doğan Cezai Ve Hukuki Sorumluluklar Ergonomi İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tutulması Gereken Kayıtlar Fiziksel Risklere Karşı Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri Meslek Hastalıkları ve Korunma Yöntemleri Güvenli Sürüş Temel Eğitimi Elle Kaldırma Taşıma İşleri Eğitimi Patlayıcı Maddelerle Çalışmalarda İş Güvenliği eğitimi Atölyelerde Yapılan Çalışmalarda Alınması Gereken İş Güvenliği Önlemleri

  DEVAMI
 • ACİL DURUM PLANLAMASI

  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 11-12.maddesi ve binaların yangından korunması hakkında yönetmelik gereği; İşveren; İş yeri ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirlenmesini ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınmasını sağlamalıdır.Uzmanlarımız; İşyerlerinde yangın tehlikesi ve yangın durumunda yapılması gerekenler, yangına karşı alınacak önlemler hakkında işletmelere eğitim, tatbikat ve teknik danışmanlık hizmetleri vermektedirler.İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarına göre öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlamak için; Olması muhtemel acil durumları değerlendirir Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirler Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirlerin alınmasını sağlar. Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yapar Çalışanları acil durumlara hazırlanmak amacıyla tatbikatlar ve tahliye senaryoları yapar, Acil durum işaretleme çalışmaları, toplanma yerleri ve ekipleri oluşturur, İşin niteliğine göre çalışanlara; Koruma, kurtarma, söndürme,deprem, sel,sabotaj ve ilkyardım konularında eğitim verir.

  DEVAMI
 • MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ

  Akciğer Grafisi Yılda 1 kez düzenli olarak yaptılması gereken Akciğer grafisi önemli rahatsızlıkların erken teşhis edimesinde büyük rol oynamaktadır. Firma olarak araç içinde dijital olarak akciğer grafisi çekerek uzman radyoloğumuz tarafından değerlendirip olası rahatsızlıkları ve meslek hastalıklarını erken teşhis edebiliyor ve tedavi için zama kazandırıyoruz.   İşitme Testi ( Odyometre ) İşitme testleri odiyometristlerce kolaylıkla yapılabilen ve işitme kaybı şüphesi olan kişilere uygulanan tahlil yöntemlerindendir.Odiyometri testi işitme testleri arasında en sık kullanılandır. Bu test ile çalıştığınız ortamdaki maruz kalınan gürültünün sizde bıraktığı etkiyi ölçüp, uzman kulak burun boğaz hekimimiz tarafında değerlendiriyoruz.   Solunum Fonksiyon Testi ( Sft ) Solunum fonksiyon testleri laboratuarında; Akciğerlere giren ve çıkan hava volümü (hacmini) istirahatte, zorlu nefes alıp verme esnasında ve egzersizde ölçülür ve testi yapılan kişiden elde edilen değerler ile aynı yaşta, cinste, boyda kişilerden elde edilen değerlerle karşılaştırılır.   Elektrokardiyografi EKG genellikle, göğüs ağrısı ile başvuran hastalarda kalp krizi tanısını koyabilmek, düzenli veya düzensiz kalp ritim bozukluk­larını (aritmiler) ortaya çıkarmak, efor testi sırasında kalbin elektriksel aktivitesini kay­detmek, kalbi etkileyebilecek değişik ilaç­ların etkinliklerini veya yan etkilerini ve mekanik aletlerin (kalıcı kalp pili vb) fonk­siyonlarını değerlendirmek amacıyla yapıl­maktadır.   Laboratuvar Tetkikleri Bulaşıcı hastalıkları, vucudumuzun genel yapısını ve ölümcül hastalıkların tanısının konulmasında kullanılan ileri düzeyne bir tanı yöntemi olan kan tetkikleri Akredite olan laboratuvarlarımızda incelenemektedir.   Göz Muayenesi Göz hastalıkları, meslek hastalıkları sıralamasında ilk sıralardadır. Bu sebeple periyodik göz muayeneleri büyük önem taşımaktadır. Dilerseniz uzman göz hekimi eşliğinde dilerseniz de göz teknisyenlerinin ölçümleri ile personellerinizin göz kontrollerini yaptırabilirsiniz.

  DEVAMI
 • PERİYODİK SAĞLIK TARAMALARI

  İşyeri hekimlerimiz yapılmakta olan işlerin mevcut fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ergonomik risklerini tespit ederek bu işlerde çalışmak için işe girecek işçilerin işe giriş süreçlerini oluşturarak, işe girerken yaptırmaları gereken tetkikleri belirleyerek yaptırılmasını sağlar. Periyodik sağlık muayenelerine esas sağlık taramalarını organize etmek: İşyeri hekimlerimiz gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayenelerini organize eder. Bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlarlar, bağışıklama çalışmaları yaparak, işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli iz­leyip denetlerler. Yapılan işlere göre belirlenen periyotlarda işçilerin periyodik laboratuar testleri ve fizyolojik ölçümlerini düzenler.Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapılır, portör muayenelerinin yapılmasını sağlanır. İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek: İşyeri hekimlerimiz işe giren her işçiye oluşturdukları prosedürlere göre gerekli muayeneleri yapar ve işe uygunluklarını belgeler. Yapılan işlere göre belirlenen periyotlarda işçilerin periyodik muayenelerini yaparak mesleki maruziyetleri ve gerekli sağlık gözetimlerini yapar.Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli ko­ruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenler. İşyeri sağlık, meslek hastalığı ve iş kazası kayıtlarının tutulması, yasal bildirimlerin yapılması : Firmamız Yıllık çalışma planını, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak hazırlarlar, işyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydederek ve ilgili yönetmelikteki Ek-5 te belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporlarını hazırlayarak elektronik ortamda Bakanlığa gönderir. Yasalar ve yönetmeliklere göre tespit edilmesi halinde meslek hastalıkları ve iş kazalarını gerekli makamlara bildirerek kayıtlarını tutar. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kayıtların 10 yıl süreyle arşivde saklanması : Firmamız, Mesleki maruziyetler konusunda sorumluluk süreleri kapsamında gerekli kişisel sağlık dosyaları ve sağlık gözetim bilgilerini 10 sene arşivlenerek saklanmalarını sağlar.

  DEVAMI
 • İLK YARDIM EĞİTİMİ

     İlk Yardım Eğitimi Sertifikasyon Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren durumda,sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar,hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla, ilaçsız olarak yapılan uygulamalara ilk yardım denir.   *** İLK YARDIM UYGULAMASINDA KESİNLİKLE İLAÇ KULLANILMAZ.   İlk Yardımda Amaç Nedir? Yaşamı koruma ve sürdürülmesini sağlama Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlama Durumun kötüleşmesini engelleme İyileşmesini kolaylaştırma   İlk yardımcının Özellikleri ve Sorunlulukları Nedir? Sakin ve telaşsız olmalı. Hastayı sakinleştirmeli. Çevreyi değerlendirip süren bir tehlike olup olmadığını belirlemeli. Kendi can güvenliğini tehlikeye atmamalı. Çevredeki kişileri,sağlık kuruluşları,itfaiye ve güvenliğe haber vermeleri için organize etmeli. Hastanın durumunu değerlendirerek uygun ilk yardıma başlamalı. Hastanın sağlık kuruluşuna bir an önce ulaşmasını sağlamalı. İlk Yardımın Temel Uygulamaları Nelerdir?   İlk yardımın temel uygulamaları; Koruma, Bildirme, Kurtarma (KBK) olarak ifade edilir. Koruma: Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. Bildirme: Olay/kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde iletişim araçları veya kaza yerinde bulunan diğer kişiler aracılığı ile gerekli yardım kuruluşlarına bildirilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda telefon iletişimleri, 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir. Kurtarma (müdahale): Olay yerinde hastalara/yaralılara müdahale, hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır.   İlk Yardım Yönetmeliği İlk yardımcı ve zorunlu ilk yardımcı istihdamı Madde 16 – ( Değ: 18.03.2004 -25406 R G ) Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az "Temel İlk Yardım Eğitimi" sertifikası almış İlk yardımcının bulundurulması zorunludur.   İlk Yardım Yönetmeliği Müeyyideler: Madde 29 – Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere bu Yönetmelikte öngörülen müeyyideler uygulanır. Bunlar, cezai ve hukuki sorumlulukları bakımından genel hükümlere tabidir. İlk yardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 295 inci maddesi hükmü doğrultusunda işlem yapılır.   Eğitim Planı Temel İlkyardım eğitimleri 16 saat, standart ilkyardım eğitimleri 40 saat olmak üzere mevzuatta belirtilen ders başlık ve içeriklerine göre uzman eğiticiler tarafından belirlenen gün ve saatlerde yapılacaktır.

  DEVAMI
 • YANGIN TATBİKATI

  TATBİKAT NEDİR: Yaşanabilecek ani olağan üstü durumlara hazırlıklı olmak amacıyla yapılan deneme, pratik.   NEDEN YANGIN TATBİKATI YAPILMALI?   Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında Madde 129 da ‘’Binada senede en az 1 kez söndürme ve tahliye tatbikatı yapılır’’.diye belirtilmektedir. Bu kapsamda Yapı yüksekliği 30.50 m.’ den fazla olan konut binaları ile içinde 50 kişiden fazla insan bulunan konut dışı her türlü yapıda, binada, tesiste, işletmede ve içinde 200’den fazla kişinin barındığı sitelerde aşağıdaki acil durum ekipleri oluşturulur.   a) Söndürme ekibi, b) Kurtarma ekibi, c) Koruma ekibi, ç) İlk yardım ekibi.   Söndürme ve kurtarma ekipleri en az 3'er kişiden; koruma ve ilk yardım ekipleri ise, en az 2'şer kişiden oluşur. Kurumda sivil savunma servisleri kurulmuş ise, söz konusu ekiplerin görevleri bu servislerce yürütülür.   a) Söndürme ekibi; binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek yangının genişlemesine mani olmak ve söndürmek, b) Kurtarma ekibi; yangın ve diğer acil durumlarda can ve mal kurtarma işlerini yapmak, c) Koruma ekibi; kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakı korumak, yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek, ç) İlk Yardım ekibi; yangın sebebiyle yaralanan veya hastalanan kişilere ilk yardım yapmak.   Yangın haberini alan acil durum ekipleri, kendilerine ait araç-gereç ve malzemelerini alarak derhal olay yerine hareket ederler. Olay yerinde; a) Söndürme ekibi yangın yerinin altındaki, üstündeki ve yanlarındaki odalarda gereken tertibatı alır, yangının genişlemesini önlemeye ve söndürmeye çalışırlar. b) Kurtarma ekibi önce canlıları kurtarır. Daha sonra yangında ilk kurtarılacak evrak, dosya ve diğer eşyayı, olay yerinde bulunanların da yardımı ile ve büro şeflerinin nezareti altında mümkünse çuvallara ve torbalara koyarak boşaltılmaya hazır hâle getirir. Çuval ve torbalar, bina yetkililerinin gerek görmesi hâlinde binanın henüz yanma tehlikesi olmayan kısımlarına taşınır. Yanan binanın genel olarak boşaltılmasına olay yerine gelen itfaiye amirinin veya en büyük mülki amirin emriyle başlanır. c) Koruma ekibi boşaltılan eşya ve evrakı, güvenlik güçleri veya bina yetkililerinin göstereceği bir yerde muhafaza altına alır ve yangın söndürüldükten sonra o binanın ilgililerine teslim eder. ç) İlk yardım ekibi yangında yaralanan veya hastalananlar için ilk yardım hizmeti verir.   Firma olarak Yangın tatbikatı kapsamında verecek olduğumuz hizmetler; 1. Çalışan personellere Yangın eğitimlerinin verilmesi. 2. Yönetmelikte istenen Acil Durum Müdahale ekiplerinin belirlenmesi. 3. Yangın tatbikatının yapılması. 4. Tatbikat sırasında belirlenen eksikliklerin tespiti .   Tahliye tatbikatı kapsamında ; 1. Tahliye noktalarının uygunluğunun değerlendirilmesi 2. Tahliye sırasında hangi personelin binayı nereden terk edeceğinin belirlenmesi 3. Uygulamalı tatbikatın yapılması 4. Tatbikat sırasında belirlenen eksikliklerin tespiti

  DEVAMI

E BÜLTENE KAYDOLUN

Bültene kaydolarak güncel kampanya ve fırsatlarımızı takip edebilirsiniz


ETKİNLİKLERİMİZ

YANGIN TATBİKATI

TATBİKAT NEDİR: Yaşanabilecek ani olağan üstü durumlara hazırlıklı olmak amacıyla yapılan deneme, pratik.   NEDEN YANGIN TATBİKATI YAPILMALI?   Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında Madde 129 da ‘’Binada senede en az 1 kez söndürme ve tahliye tatbikatı yapılır’’.diye belirtilmektedir. Bu kapsamda Yapı yüksekliği 30.50 m.’ den fazla olan konut binaları ile içinde 50 kişiden fazla insan bulunan konut dışı her türlü yapıda, binada, tesiste, işletmede ve içinde 200’den fazla kişinin barındığı sitelerde aşağıdaki acil durum ekipleri oluşturulur.   a) Söndürme ekibi, b) Kurtarma ekibi, c) Koruma ekibi, ç) İlk yardım ekibi.   Söndürme ve kurtarma ekipleri en az 3'er kişiden; koruma ve ilk yardım ekipleri ise, en az 2'şer kişiden oluşur. Kurumda sivil savunma servisleri kurulmuş ise, söz konusu ekiplerin görevleri bu servislerce yürütülür.   a) Söndürme ekibi; binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek yangının genişlemesine mani olmak ve söndürmek, b) Kurtarma ekibi; yangın ve diğer acil durumlarda can ve mal kurtarma işlerini yapmak, c) Koruma ekibi; kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakı korumak, yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek, ç) İlk Yardım ekibi; yangın sebebiyle yaralanan veya hastalanan kişilere ilk yardım yapmak.   Yangın haberini alan acil durum ekipleri, kendilerine ait araç-gereç ve malzemelerini alarak derhal olay yerine hareket ederler. Olay yerinde; a) Söndürme ekibi yangın yerinin altındaki, üstündeki ve yanlarındaki odalarda gereken tertibatı alır, yangının genişlemesini önlemeye ve söndürmeye çalışırlar. b) Kurtarma ekibi önce canlıları kurtarır. Daha sonra yangında ilk kurtarılacak evrak, dosya ve diğer eşyayı, olay yerinde bulunanların da yardımı ile ve büro şeflerinin nezareti altında mümkünse çuvallara ve torbalara koyarak boşaltılmaya hazır hâle getirir. Çuval ve torbalar, bina yetkililerinin gerek görmesi hâlinde binanın henüz yanma tehlikesi olmayan kısımlarına taşınır. Yanan binanın genel olarak boşaltılmasına olay yerine gelen itfaiye amirinin veya en büyük mülki amirin emriyle başlanır. c) Koruma ekibi boşaltılan eşya ve evrakı, güvenlik güçleri veya bina yetkililerinin göstereceği bir yerde muhafaza altına alır ve yangın söndürüldükten sonra o binanın ilgililerine teslim eder. ç) İlk yardım ekibi yangında yaralanan veya hastalananlar için ilk yardım hizmeti verir.   Firma olarak Yangın tatbikatı kapsamında verecek olduğumuz hizmetler; 1. Çalışan personellere Yangın eğitimlerinin verilmesi. 2. Yönetmelikte istenen Acil Durum Müdahale ekiplerinin belirlenmesi. 3. Yangın tatbikatının yapılması. 4. Tatbikat sırasında belirlenen eksikliklerin tespiti .   Tahliye tatbikatı kapsamında ; 1. Tahliye noktalarının uygunluğunun değerlendirilmesi 2. Tahliye sırasında hangi personelin binayı nereden terk edeceğinin belirlenmesi 3. Uygulamalı tatbikatın yapılması 4. Tatbikat sırasında belirlenen eksikliklerin tespiti

İLK YARDIM EĞİTİMİ

   İlk Yardım Eğitimi Sertifikasyon Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren durumda,sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar,hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla, ilaçsız olarak yapılan uygulamalara ilk yardım denir.   *** İLK YARDIM UYGULAMASINDA KESİNLİKLE İLAÇ KULLANILMAZ.   İlk Yardımda Amaç Nedir? Yaşamı koruma ve sürdürülmesini sağlama Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlama Durumun kötüleşmesini engelleme İyileşmesini kolaylaştırma   İlk yardımcının Özellikleri ve Sorunlulukları Nedir? Sakin ve telaşsız olmalı. Hastayı sakinleştirmeli. Çevreyi değerlendirip süren bir tehlike olup olmadığını belirlemeli. Kendi can güvenliğini tehlikeye atmamalı. Çevredeki kişileri,sağlık kuruluşları,itfaiye ve güvenliğe haber vermeleri için organize etmeli. Hastanın durumunu değerlendirerek uygun ilk yardıma başlamalı. Hastanın sağlık kuruluşuna bir an önce ulaşmasını sağlamalı. İlk Yardımın Temel Uygulamaları Nelerdir?   İlk yardımın temel uygulamaları; Koruma, Bildirme, Kurtarma (KBK) olarak ifade edilir. Koruma: Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. Bildirme: Olay/kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde iletişim araçları veya kaza yerinde bulunan diğer kişiler aracılığı ile gerekli yardım kuruluşlarına bildirilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda telefon iletişimleri, 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir. Kurtarma (müdahale): Olay yerinde hastalara/yaralılara müdahale, hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır.   İlk Yardım Yönetmeliği İlk yardımcı ve zorunlu ilk yardımcı istihdamı Madde 16 – ( Değ: 18.03.2004 -25406 R G ) Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az "Temel İlk Yardım Eğitimi" sertifikası almış İlk yardımcının bulundurulması zorunludur.   İlk Yardım Yönetmeliği Müeyyideler: Madde 29 – Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere bu Yönetmelikte öngörülen müeyyideler uygulanır. Bunlar, cezai ve hukuki sorumlulukları bakımından genel hükümlere tabidir. İlk yardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 295 inci maddesi hükmü doğrultusunda işlem yapılır.   Eğitim Planı Temel İlkyardım eğitimleri 16 saat, standart ilkyardım eğitimleri 40 saat olmak üzere mevzuatta belirtilen ders başlık ve içeriklerine göre uzman eğiticiler tarafından belirlenen gün ve saatlerde yapılacaktır.

PERİYODİK SAĞLIK TARAMALARI

İşyeri hekimlerimiz yapılmakta olan işlerin mevcut fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ergonomik risklerini tespit ederek bu işlerde çalışmak için işe girecek işçilerin işe giriş süreçlerini oluşturarak, işe girerken yaptırmaları gereken tetkikleri belirleyerek yaptırılmasını sağlar. Periyodik sağlık muayenelerine esas sağlık taramalarını organize etmek: İşyeri hekimlerimiz gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayenelerini organize eder. Bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlarlar, bağışıklama çalışmaları yaparak, işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli iz­leyip denetlerler. Yapılan işlere göre belirlenen periyotlarda işçilerin periyodik laboratuar testleri ve fizyolojik ölçümlerini düzenler.Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapılır, portör muayenelerinin yapılmasını sağlanır. İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek: İşyeri hekimlerimiz işe giren her işçiye oluşturdukları prosedürlere göre gerekli muayeneleri yapar ve işe uygunluklarını belgeler. Yapılan işlere göre belirlenen periyotlarda işçilerin periyodik muayenelerini yaparak mesleki maruziyetleri ve gerekli sağlık gözetimlerini yapar.Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli ko­ruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenler. İşyeri sağlık, meslek hastalığı ve iş kazası kayıtlarının tutulması, yasal bildirimlerin yapılması : Firmamız Yıllık çalışma planını, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak hazırlarlar, işyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydederek ve ilgili yönetmelikteki Ek-5 te belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporlarını hazırlayarak elektronik ortamda Bakanlığa gönderir. Yasalar ve yönetmeliklere göre tespit edilmesi halinde meslek hastalıkları ve iş kazalarını gerekli makamlara bildirerek kayıtlarını tutar. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kayıtların 10 yıl süreyle arşivde saklanması : Firmamız, Mesleki maruziyetler konusunda sorumluluk süreleri kapsamında gerekli kişisel sağlık dosyaları ve sağlık gözetim bilgilerini 10 sene arşivlenerek saklanmalarını sağlar.

ACİL DURUM PLANLAMASI

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 11-12.maddesi ve binaların yangından korunması hakkında yönetmelik gereği; İşveren; İş yeri ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirlenmesini ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınmasını sağlamalıdır.Uzmanlarımız; İşyerlerinde yangın tehlikesi ve yangın durumunda yapılması gerekenler, yangına karşı alınacak önlemler hakkında işletmelere eğitim, tatbikat ve teknik danışmanlık hizmetleri vermektedirler.İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarına göre öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlamak için; Olması muhtemel acil durumları değerlendirir Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirler Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirlerin alınmasını sağlar. Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yapar Çalışanları acil durumlara hazırlanmak amacıyla tatbikatlar ve tahliye senaryoları yapar, Acil durum işaretleme çalışmaları, toplanma yerleri ve ekipleri oluşturur, İşin niteliğine göre çalışanlara; Koruma, kurtarma, söndürme,deprem, sel,sabotaj ve ilkyardım konularında eğitim verir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Eğitimlerde şirket politikası olarak GÜVENLİK BİLİNCİ oluşturmaya yönelik eğitimler vermeye çalışıyoruz.Daha insan odaklı eğitimler verip bunun sonucunda işyeri haricinde de yerleşmiş bir güvenlik kültürü edindirmeyi amaçlıyoruz. Yönetici ve Çalışanların Eğitimleri Temel iş güvenliği ile ilgili konularda yönetici ve personele eğitim verilmesidir. Eğitim sonunda eğitime katılan personele eğitim katılım sertifikası düzenlenir. EĞİTİM VERDİĞİMİZ KOLLAR: Temel İSG Eğitimleri Risk Analizi Eğitimi İş Güvenliği Kurul Eğitimi Yüksekte Çalışma Eğitimi İskele Eğitimi İş Kazası ve Mesleki Hastalıklardan Korunma Kişisel Koruyucu Donanım Eğitimi Acil Durum ve Kriz Yönetimi Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Yangın Önlemleri ve Yangınla Mücadele Elektrikli İşlerde İş Güvenliği Eğitimi Kapalı ve Tehlikeli Alanlarda Çalışma Güvenliği Gözlemci(Gözcü) Eğitimi Kaldırma Ekipmanları Eğitimi Tehlike Bilinci Eğitimi Yasal Mevzuat Eğitimi İş Kazalarından Doğan Cezai Ve Hukuki Sorumluluklar Ergonomi İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tutulması Gereken Kayıtlar Fiziksel Risklere Karşı Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri Meslek Hastalıkları ve Korunma Yöntemleri Güvenli Sürüş Temel Eğitimi Elle Kaldırma Taşıma İşleri Eğitimi Patlayıcı Maddelerle Çalışmalarda İş Güvenliği eğitimi Atölyelerde Yapılan Çalışmalarda Alınması Gereken İş Güvenliği Önlemleri

RİSK YÖNETİMİ

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi Firmanızda, tehlike sınıfınız ve çalışan sayınız dikkate alınarak görevlendirilen iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı önderliğinde risk analizi ekibi kurulur. Oluşturulan bu risk analizi ekibine Nevanka Osgb hizmetleri uzman kadrosu tarafından risk analizi eğitimi verilir. Eğitimleri tamamlanan risk analizi ekibiye birlikte risk analizi çalışmaları için planlama yapılır. Yapılan planlama ışığında risk analizi ekibiyle birlikte çalışmalara başlanır. Yapılan çalışmaların sonunda planlama aşamasında belirlenen risk analizi yöntemi kullanılarak risk analizi doküman halinde firmaya teslim edilir. Risk analizi çalışmalarında  Nevanka Osgb hizmetleri olarak yapmış olduğumuz hemen hemen her sektördeki sayısız risk analizleri sonucunda yeterli tecrübeye ve uzmanlığa ulaşmış kadromuzla kurumsal ve profesyonelce yaklaşımlar sergilemekteyiz. Risk değerlendirmesi özetle aşağıdaki adımları kapsamaktadır: • Tehlike ve Risklerin tanımı, • Tehlike ve Rİsklerin yönetimi. • İşletmenizde var olan ve olabilecek risklerin analizi, • Risk yönetimi ile ilgili organizasyonun oluşturulması, • Uygun risk metodunun seçilmesi ve risk seviyeleri, • İş yeri risk kontrol sistemlerinin kurulması, • Risk analiz ekiplerinin kurulması, • Belirlenen risklere karşı gerekli tedbirlerin ele alınması ve uygulanması, • Risk yönetimi için etkin kontrol ve denetim mekanizmasının işletme içerisinde uygulanabilir ve işler olması.

İŞ YERİ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

İş Güvenliği Uzmanlığı: Çalışanların başına gelebilecek her türlü riskten koruma görevi işverene verilmiştir. Bu iş hukukunda “işçiyi gözetme borcu” olarak adlandırılır. Çalışanların başına gelebilecek kazalar göz önünde bulundurulduğunda işverenin çoğu zaman bilgisini ve eğitimini aşacak durumlar söz konusu olacaktır. Böyle bir durumda iş kazaları üzerine eğitimini tamamlamış ve bu konu hakkında hukuksal bilgilendirmeye sahip iş güvenliği uzmanları işverene düşen “işçiyi gözetme borcu” nun yerine getirilmesinde yardımcı olmaktadır. İş kazaları küçük dahi olsa büyük kayıplara neden olabilecek risklere gebe olduğundan önüne geçilmelidir. Aksi takdirde üretim aksaması, tazminat gibi maliyetlerin oluşması, can kaybı durumlarına sebebiyet verecektir. Bu olumsuz durumlar hiçbir şirket, çalışan ve hatta üretimin ulaşacağı müşteri tarafından bile kabul edilebilecek durumlar değildir. İş Güvenliği Uzmanı Görevleri İş güvenliği uzmanları tehlikelerin belirlenmesinde, tehdit oluşturan unsurlar hakkında fikir sahibi olan çalışanların da fikirlerini alarak güvenliği sağlamak açısından alınması gereken tedbirler hakkında işverene yazılı olarak bilgi vermek zorundadır. Oluşabilecek herhangi yangın veya patlamaların önleminin önceden alınmış olmasını sağlamak ve doğal afet gibi konularda acil plan uygulamasının hazırlanmış olmasını sağlamalıdır. İşyerinde sağlanan güvenlik çalışmaları ve çalışma ortamının denetim sonuçları uzman tarafından kaydedilmeli, raporlar işyeri hekimi ile birlikte hazırlanmalıdır. Tüm bu çalışmalar periyodik olarak bakım ve kontrole tabi tutulmalı ve uygulamaları yapılmalıdır. Çalışan personel iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olabilecek her konuda bilgilendirilmelidir. Bunun için uzmanın ait olduğu tehlike sınıfındaki riskleri ayrıntılı bir şekilde gözden geçirmiş ve sindirmiş olması gerekir. Çalışanlara yapılan eğitimler belli aralıklarla tekrarlanmalı ve bilgilendirme faaliyetleri işverenin onayına sunularak uygulanması takip edilmelidir. Çalışanların gerekli yerlerde çalışma izni için kullanılacak zorunlu belgeleri hazırlamak da uzmanların görevleri dâhilindedir. İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikte ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir.   İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süresi Hesaplama İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar: Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika. Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika. Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir. Tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir. Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 250 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 250 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ

İşyeri Hekimliği Hizmetleri 1. Işyeri sahibine, iş sağlığı konularında rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunmak. 2. Çalışan personelin işe ilk girişlerinde ve belirli aralıklar ile sağlık muayenelerini yapmak 3. Çalışan personele genel sağlık konularında gerekli olan eğitim hizmetini vermek 4. İşin yürütülmesi sırasında ergonomik ve psikososyal riskleri analiz ederek, personelin verimli olarak çalışmasını sağlamak. 5. Yapılan iş ile çalışan arasında ki uyumunu sağlamak 6. Personellerin sağlık sorunları nedeni ile devamsızlık yapması durumunda bu sorunların çalışma şartlarından ya da işletmede ki diğer olumsuz koşullardan kaynaklanıp kaynaklanmadığı yönünde araştırmalar yaparak, değerlendirmeler yapmak. 7. Çalışanların sağlık durumlarına uygun işlerde çalışmalarının temin edilmesi yönünde işveren ile birlikte çalışmalar yürütmek. 8. Bulaşıcı hastalık durumlarında gerekli önlemlerin ivedilikle alınmasını sağlamak. 9. İş sağlığı ve iş güvenliği kurulunın yapmış oldukları çalışmalara katılım sağlamak. 10. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurullarının almış oldukları kararların uygulanmasının denetlenmesini yapmak. 11. Personelin acil durum konularında eğitilmelerini sağlamak. 12. İşletmede ki işyeri sağlığı konusunda denetleme mekanizmasının oluşturulmasını sağlamak ve bu çalışmalara katılmak. 13. İşletmede ki zararlı risklerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak. 14. Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin periyodik olarak temizliği ve bakımını kontrol etmek. 15. İş güvenliği temelinde gerçekleştirilen risk analizlerinin değerlendirilmesini sağlamak. 16. Çalışma ortamında ki risklerin önceden belirlenmesi ve yönetmeliklere uygun olarak gerekli koruyucu önlemlerin alınmasını sağlamak. 17. İşyerinde çalışan personeller için koruyucu sağlık muayenelerini yapmak 18. Eğer var ise gece vardiyasında çalışan personeller içinde olmak üzeretüm personelin sağlık denetimlerini yapmak 19. İşyerindeki genel temizlik durumlarını denetlemek 20. İşletmelerin senelik olarak çalışma planı hazırlamak 21. İş kazasına maruz kalan personellerin tedavilerini yakından takip etmek ve sağlık kurumları ile işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmek.